dnes je 23.8.2019
Input:

385 - Příjmy příštích období

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

385 – Příjmy příštích období

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde výnosy, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale příjem k nim nebyl dosud uskutečněn, např. výnosové provize, provedené a odebrané, ale dosud nevyúčtované práce a služby.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 13 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: D.3. Příjmy příštích období nebo C.II.3.3. Příjmy příštích období

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Výnos běžného účetního období, který s daným účetním obdobím časově a věcně souvisí, ale příjem k němu ještě nenastal (nájemné a pachtovné přijaté pozadu)  385  6xx  Současně je znám titul, částka a období.