Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

413 - Ostatní kapitálové fondy

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

413 – Ostatní kapitálové fondy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují ostatní kapitálové vklady peněžité i nepeněžité, které při jejich vytvoření nezvyšují základní kapitál účetní jednotky, např. emise dalších akcií, u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů s odděleným sledováním darů (tedy bezúplatných plnění přijatých do 31. 12. 2015) a členských podílů a státního příspěvku. Dále se zde účtují příplatky mimo základní kapitál od akcionářů a společníků.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 24–27 ZoÚ, § 14, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb. č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.II.2.1. – Ostatní kapitálové fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Tvorba ostatních kapitálových fondů dodatečnými vklady     
1.  VZ,
BÚ,
P  
Zvýšení fondu z vlastních zdrojů nebo dalšími vklady vlastníků  355,
378,
211,
221,
1xx,
0xx  
413  ČÚS 018