Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

419 - Změny základního kapitálu

9.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

419 – Změny základního kapitálu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje valnou hromadou schválené zvýšení nebo snížení základního kapitálu před zápisem do obchodního rejstříku. Na účet 411 se tato změna promítne až po zápisu v obchodním rejstříku.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 24–27 ZoÚ, § 14, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.I.3. – Změny základního kapitálu

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Založení společnosti, zvyšování základního kapitálu    
1.  VZ,
P,
BÚ  
Vklad (peněžitý nebo nepeněžitý) do obchodní korporace při vzniku společnosti nebo zvýšení základního kapitálu před zápisem do obchodního rejstříku  vklad  379  Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace. Podrobněji o úpravě vkladů a jejich ocenění pod účtem 411.  
2.  VZ  Vznik pohledávky za upisovateli  353  419  ČÚS 017
ČÚS 012  
3.  VZ  Zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů  423,
427,
428,
431  
419  Podrobněji u účtu 411.  
4.  VZ  Zaúčtování zvýšení základního kapitálu  419  411  Po zápisu do obchodního rejstříku.  
Snižování základního kapitálu