Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

§ 38a ZNP - Podmínky nároku na otcovskou

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.38001
§ 38a ZNP – Podmínky nároku na otcovskou

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 3 písm. u) – otec dítěte

  • § 14 – obecná podmínka nároku na dávku

  • § 16 – nárok na výplatu otcovské

  • § 38b – podpůrčí doba u otcovské

  • § 38c – výše otcovské

  • § 38d – převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely otcovské

  • § 48 – souběh nároků na výplatu dávek

  • § 109 odst. 8 – uplatňování nároku na výplatu otcovské

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 192 odst. 1 – souběh otcovské a náhrady mzdy nebo platu

  • § 196-197 – rodičovská dovolená


Komentář
Komentář

Otcovská (zákonný název dávky je podle § 4 ZNP „dávka otcovské poporodní péče”) je zavedena od 1. února 2018. Nárok na otcovskou může vzniknout jen v době trvání účasti na nemocenském pojištění, tj. nikoliv z titulu ochranné lhůty.

Nárok na otcovskou má jednak otec dítěte, tj. muž zapsaný jako otec dítěte do knihy narození, jednak pojištěnec (muž i žena), který převzal dítě mladší 7 let do péče nahrazující péči rodičů. Nárok pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, není vázán na to, že otcovskou nepobíral otec dítěte (je tedy možná situace, že nejprve pobíral otcovskou