Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

421 - Rezervní fond

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

421 – Rezervní fond

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba a čerpání rezervního fondu, který účetní jednotka může tvořit dobrovolně dle podmínek ve stanovách nebo ve společenské smlouvě, na základě rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze, popřípadě představenstva akciové společnosti. Fond lze tvořit ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku


§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

Rozvaha: Pasiva: A.III.1. – Ostatní rezervní fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Tvorba rezervního fondu po vzniku společnosti vkladem zakladatelů nad hodnotu vkladu základního kapitálu, otevření účetních knih  211,
221  
421  ČÚS 018  
2.  VZ  Tvorba rezervního fondu v průběhu trvání společnosti:     
a) ze zisku k rozdělení postupně podle stanov nebo společenské smlouvy  431  421