dnes je 26.3.2019
Input:

423 - Statutární fondy

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

423 – Statutární fondy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba a čerpání statutárních fondů, které se tvoří ze zisku u obchodních korporací vždy podle uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku


§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR

Rozvaha: Pasiva: A.III.2. – Statutární a ostatní fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Tvorba statutárního fondu ze zisku  428,
431  
423   
2.  VZ  Použití statutárního fondu:       
a) na zvýšení základního kapitálu (dosud nezapsané do obchodního rejstříku)  423  419   
b) na úhradu ztráty minulých let  423  429   
c) na úhradu ztráty běžného účetního období v roce následujícím  423  431   
 BÚ,
P,
PF,
VZ  
d) na úhradu sociálních, kulturních, sportovních, aj. výdajů podle stanov nebo společenské smlouvy    Statutární fondy tvořené ze zisku po zdanění může účetní jednotka použít k účelům nad rámec nákladů (výdajů) uznaných zákonem o daních z příjmů. Jejich použití musí účetní jednotka upravit vnitřními předpisy.
§ 6 odst. 9 písm. c), d) a g) ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. h), písm. t) ZDP.  
  • přímé čerpání

 
423  211,
221  
 
  • úhrada nakupovaných služeb

 
423  325,
321  
 
  • úhrada poskytnutých vlastních výkonů účetní jednotky při jejich aktivaci

 
423  586  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Poznámka


Podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy ze závislé činnosti: