dnes je 9.5.2021

Input:

424 - Ostatní fondy

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

424 – Ostatní fondy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba ostatních fondů, které se tvoří ze zisku u obchodních korporací a čerpají se ve smyslu uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic. Pro vysvětlení pohybů ve vlastním kapitálu by společnost měla uvést v příloze v účetní závěrce přehled o vývoji vlastního kapitálu. Stejným způsobem se účtuje o návratných zápůjčkách poskytovaných ze sociálního fondu zaměstnancům, pohledávka za zaměstnanci se sleduje na podrozvahových účtech.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku

§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 001, 012, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.III.2. – Statutární a ostatní fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Tvorba fondů ze zisku 428,
431
424 ČÚS 018
2. VZ Použití ostatního fondu:


a) na zvýšení základního kapitálu (dosud nezapsaného do obchodního rejstříku) 424 419
b) na úhradu ztráty minulých let 424 429
c) na úhradu ztráty minulého účetního období v roce následujícím 424 431
3. BÚ,
VZ
Na úhradu sociálních, kulturních, sportovních aj. výdajů podle stanov nebo společenské smlouvy Ostatní fondy tvořené ze zisku po zdanění může účetní jednotka použít k účelům nad rámec nákladů (výdajů) uznaných zákonem o daních z příjmů.
Jejich použití musí účetní jednotka upravit vnitřními předpisy.
§ 25 odst. 1 písm. h)a t) ZDP*)
Nahrávám...
Nahrávám...