Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet je určen k účtování rozdílů ze změn účetních metod, části odložené daně podle § 59 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a opravám v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech minulých účetních období, pokud jsou významné. Popis a vysvětlení zaúčtovaných rozdílů musí být uveden v příloze v  účetní závěrce. Současně opraví účetní jednotka v rozvaze sestavené na konci běžného období údaje ve sloupci minulého období.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku


§ 3, 4 odst. 15, § 7 odst. 4, § 35 ZoÚ, § 15a, § 59 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 003, 015, 018, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.IV.3. – Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Č. Do Text MD  D Poznámka, tip, doporučení 
Odložená daň 
1.  VZ  Účtování o odložené dani vychází v 1. roce ze všech přechodných rozdílů vzniklých za celou existenci účetní jednotky     
a) část, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím     
  • odložený daňový dluh

 
427  481  ČÚS 018  
  • odložená daňová pohledávka

 
481  427   
b) část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období     
  • odložený daňový dluh

 
592,  481   
  • odložená daňová pohledávka

 
481  592,   
Opravy nákladů a výnosů minulých období  
2.  VZ  Výnosová faktura z minulého účetního období, která nebyla zaúčtována     
a) celková částka faktury  311  –   
b) výnosy snížené o daň z příjmů, která byla vypočtena v dodatečném daňovém přiznání  –  427   
c) předpis DPH  –  343   
d) dodatečně vyměřená daň z příjmů  –  341  K dodatečnému zaúčtování nákladů a výnosů minulých účetních období musí sestavit účetní jednotka (poplatník) dodatečné daňové přiznání. O vypočtený závazek z daně z příjmů se sníží účet 427.  
3.  VZ  Dodavatelská faktura na náklady z minulého účetního období, která nebyla zaúčtována     
a) celková částka faktury  –  321