dnes je 19.4.2024

Input:

427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

12.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet je určen k účtování rozdílů ze změn účetních metod, části odložené daně podle § 59 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a opravám v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech minulých účetních období, pokud jsou významné. Popis a vysvětlení zaúčtovaných rozdílů musí být uveden v příloze v  účetní závěrce. Současně opraví účetní jednotka v rozvaze sestavené na konci běžného období údaje ve sloupci minulého období.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku

§ 3, § 4 odst. 15, § 7 odst. 4, § 35 ZoÚ, § 15a, § 59 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 003, 015, 018, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.IV.2. – Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Odložená daň
1. VZ Účtování o odložené dani vychází v 1. roce ze všech přechodných rozdílů vzniklých za celou existenci účetní jednotky


a) část, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím


  • odložený daňový dluh

427 481 ČÚS 018
  • odložená daňová pohledávka

481 427
b) část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období


  • odložený daňový dluh

592, 481
  • odložená daňová pohledávka

481 592,
Opravy nákladů a výnosů minulých období
2. VZ Výnosová faktura z minulého účetního období, která nebyla zaúčtována


a) celková částka faktury 311
b) výnosy snížené o daň z příjmů, která byla vypočtena v dodatečném daňovém přiznání 427
c) předpis DPH 343
d) dodatečně vyměřená daň z příjmů 341 K dodatečnému zaúčtování nákladů a výnosů minulých účetních období musí sestavit účetní jednotka (poplatník) dodatečné daňové přiznání. O vypočtený závazek z daně z příjmů se sníží účet 427.
3. VZ Dodavatelská faktura na náklady z minulého účetního období, která nebyla zaúčtována


a) celková částka faktury 321
b) náklady minulého účetního období 427
c) nárok na vrácení DPH 343
d) nárok na vratku daně z příjmů (jednalo se o daňově uznatelné náklady) 341
Zúčtování rozdílů vyplývajících ze změn účetních metod, způsobů odpisovaní, nebo oceňování majetku a vyčíslených při účetní závěrce (účtuje se jako 1. operace nového účetního období)
4. VZ U dlouhodobého majetku


a) snížení kumulovaných odpisů 07x,
08x
427
b) zvýšení kumulovaných odpisů 427 07x,
08x

5. VZ U zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby


a) zvýšení ocenění 11x,
13x,
12x
427
b) snížení ocenění 427 11x,
13x,
121

Nahrávám...
Nahrávám...