dnes je 22.3.2019
Input:

428 - Nerozdělený zisk minulých let

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

428 – Nerozdělený zisk minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se převádí disponibilní zisk z předchozího účetního období, o kterém rozhodla valná hromada v souladu se společenskou smlouvou nebo stanovami účetní jednotky, že nebude vyplacen akcionářům, společníkům nebo nebude použit na snížení ztráty minulých let či jako příděl do fondů tvořených ze zisku.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku, Zálohy na podíly na zisku


§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, JUD

Rozvaha: Pasiva: A.IV.1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod nerozděleného zisku běžného účetního období po schvalovacím řízení  431  428  Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady, která tímto zápisem zpravidla schválila účetní závěrku za účetní období a rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období.
ČÚS 018