Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se po otevření účetních knih v novém účetním období převede výsledek hospodaření z minulého účetního období. Na základě usnesení valné hromady se tento výsledek hospodaření rozděluje mezi účty vlastního kapitálu nebo jako převod podílu na zisku společníkům (akcionářům). Převod zisku mimo účetní jednotku (zpravidla vlastníkům) podléhá pravidlům zakotveným v ZOK a v ZoÚ. Tento účet nesmí mít na konci roku zůstatek.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zálohy na podíly na zisku, Režim statutárních fondů


§ 24–27 ZoÚ, § 15, 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, JUD, KDP

K rozvahovému dni bez zůstatku.

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účetní zisk    
1.  VZ  Rozdělení disponibilního zisku za běžný rok v následujícím roce:    Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady, která tímto zápisem zpravidla schválila účetní závěrku za účetní období a rozhodla o rozdělení VH za účetní období.  
a) úhrada ztráty minulých let  431  429  ČÚS 018  
b) převod podílu společníkům kapitálové obchodní korporace, členům družstva a komanditistům v komanditní společnosti     
  • výše podílu

 
431  364  ČÚS 017  
  • srážková daň z podílu na zisku

 
364  342  § 36 odst. 2 písm. a), b) ZDP 
c) podíl tichého společníka     
  • výše podílu

 
431  379   
  • srážková daň z podílu na zisku

 
379  342  § 36 odst. 2 písm. d) ZDP 
d) tvorba fondů ze zisku  431  –   
  • rezervní fond

 
–  421   
  • statutární fondy

 
–  423   
  • ostatní fondy

 
–  424   
e) zvýšení základního kapitálu, dosud nezapsané v obchodním rejstříku  431  419  Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady.  
f) převod nerozděleného zisku do následujících let  431  428   
g) převedení zisku na účet individuálního podnikatele  431  491