Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

432 - Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

432 – Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se účtuje k okamžiku rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o výši zálohy na výplatu podílu na zisku.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zálohy na podíly na zisku, Rozdělení zisku


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 4 odst. 8, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 018

KDP

Rozvaha: Pasiva: A.VI. – Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Rozhodnutí valné hromady o zálohách na výplatu podílu na zisku  432  364  Účtovat lze na základě zápisu z valné hromady. K výplatě by mělo dojít do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady, pokud valná hromada neurčí jinak.  
2.  VZ  Předpis daně vybírané srážkou ze zálohy na podíl na zisku, pokud není uplatněno osvobození  364  342   
3.  BÚ  Výplata zálohy na podíl na zisku na základě rozhodnutí statutárního orgánu  364  221  Proces rozhodnutí o výplatě podílu na zisku, tedy i o výplatě zálohy na podíl na zisku je rozdělen do dvou fází:

  • první: rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílů na zisku nebo zálohách na výplatu podílů na zisku vlastníkům,

  • druhá: rozhodnutí statutárního orgánu o výplatě (na základě rozhodnutí realizované v první fázi). Statutární orgán může s ohledem na insolvenční pravidla výplatu odmítnout.

Účtárna by k příkazu na výplatu z běžného účtu měla v tomto případě mít k dispozici průkazný souhlas statutárního orgánu (představenstvo, jednatel), § 34 odst. 3 ZOK.
§ 38d odst. 2 ZDP 
4.  VZ  Zúčtování zálohy na podíly na zisku na základě rozhodnutí valné hromady, která schválila účetní závěrku za účetní období, ve kterém byla záloha na podíly na zisku vyplacena. Zároveň tato valná hromada schválila též rozdělení výsledku hospodaření za toto účetní období  431  432  Platí za předpokladu, kdy zisk vytvořený za účetní období byl vyšší než vyplacená záloha na podíly na zisku v průběhu účetního období.  
5.  VZ  Zúčtování zálohy na podíly na zisku na základě rozhodnutí valné hromady, která schválila účetní závěrku za účetní období, ve kterém byla záloha na podíly na zisku vyplacena. Vyplacená záloha však byla vyšší než skutečně dosažený výsledek hospodaření za účetní období. Valná hromada rozhodla o vrácení části zálohy na podíly na zisku  431  432  Část vyplacené zálohy na podíly na zisku, kterou valná hromada rozhodla umořit snížením z vytvořeného výsledku hospodaření.  
354  432  Část vyplacené zálohy, o které valná hromada rozhodla, že bude příjemcem vrácena.