Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů

19.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba rezerv podle zvláštních právních předpisů (zákon o odpadech, atomový zákon, zákon o rezervách, ZDP – např. rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, na odbahnění rybníka, na pěstební činnost, na sanaci pozemků dotčených těžbou, na vypořádání důlních škod) a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv. Tvorba těchto rezerv je upravena zákonnými právními předpisy, a pokud postupují účetní jednotky (poplatníci) podle nich, je jejich tvorba daňově uznatelným nákladem.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zásady pro tvorbu a použití rezerv


§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 27, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, 019

JUD

Rozvaha: Pasiva: B.3. – Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Tvorba zákonných rezerv na provozní náklady, na opravy hmotného majetku (dle definice ZDP), na pěstební činnost a ostatních zákonných rezerv  552  451  § 24 odst. 2 písm. i) ZDP
§ 7 odst. 4 ZoR*)  
2.  VZ  Čerpání rezervy na účel, pro který byla rezerva tvořena  451  552   
3.  VZ  Snížení nebo zrušení rezervy pro její nepotřebnost  451  552   

Poznámka


Účetní jednotka, která využije