Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů

19.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba rezerv podle zvláštních právních předpisů (zákon o odpadech, atomový zákon, zákon o rezervách, ZDP – např. rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, na odbahnění rybníka, na pěstební činnost, na sanaci pozemků dotčených těžbou, na vypořádání důlních škod) a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv. Tvorba těchto rezerv je upravena zákonnými právními předpisy, a pokud postupují účetní jednotky (poplatníci) podle nich, je jejich tvorba daňově uznatelným nákladem.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zásady pro tvorbu a použití rezerv


§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 27, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, 019

JUD

Rozvaha: Pasiva: B.3. – Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Tvorba zákonných rezerv na provozní náklady, na opravy hmotného majetku (dle definice ZDP), na pěstební činnost a ostatních zákonných rezerv  552  451  § 24 odst. 2 písm. i) ZDP
§ 7 odst. 4 ZoR*)  
2.  VZ  Čerpání rezervy na účel, pro který byla rezerva tvořena  451  552   
3.  VZ  Snížení nebo zrušení rezervy pro její nepotřebnost  451  552   

Poznámka


Účetní jednotka, která využije

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: