Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů

18.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ing. Blanka Jindrová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba rezerv podle zvláštních právních předpisů (zákon o odpadech, atomový zákon, zákon o rezervách, ZDP – např. rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, na odbahnění rybníka, na sanaci pozemků dotčených těžbou, na vypořádání důlních škod) a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv. Tvorba těchto rezerv je upravena zákonnými právními předpisy, a pokud postupují účetní jednotky (poplatníci) podle nich, je jejich tvorba daňově uznatelným nákladem.

Směrnice: DHM – pořízení, zhodnocení, vyřazení, odpisový plán, inventární karta; Zásady pro tvorbu a použití rezerv; Inventarizace majetku a dluhů

§ 26 odst. 3 ZoÚ,§ 16, § 26, § 57 vyhlášky č.