Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

452 - Rezerva na důchody a jiné dluhy

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

452 – Rezerva na důchody a jiné dluhy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá k zachycení tvorby, užití a rozpuštění rezerv na důchody zaměstnanců a podle § 16 vyhlášky č. 500/2002 Sb. požitky uložené účetní jednotce smlouvou. Tvorba této rezervy není upravena ZoR, a proto je její tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zásady pro tvorbu a použití rezerv


§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 27, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, 019

Rozvaha: Pasiva: B.1. – Rezerva