Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

459 - Ostatní rezervy

23.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

459 – Ostatní rezervy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba, užití a rozpuštění ostatních rezerv podle interních směrnic účetní jednotky. Tvorba těchto rezerv není upravena ZoR, a proto je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zásady pro tvorbu a použití rezerv


§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 27, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, 019

JUD, KDP

Rozvaha: Pasiva: B.4. – Ostatní rezervy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení