Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

461 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

461 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtuje se zde o dlouhodobých úvěrech poskytnutých bankou, úvěrním družstvem nebo spořitelním družstvem, s dobou splatnosti delší než 1 rok a rovněž o dlouhodobých úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených účetní jednotce. Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví k úvěrům vedeno v českých korunách i cizích měnách.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, 017, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.2. – Závazky k úvěrovým institucím; C.II.2. – Závazky k úvěrovým institucím *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ  Poskytnutí úvěru převodem peněz na účet peněžních prostředků:     
a) výpis z  peněžních prostředků na účtech  221  261  ČÚS 016  
b) výpis z úvěrového účtu  261  461  ČÚS 018  
2.  BÚ  Poskytnutí úvěru k přímé úhradě dluhu  32x,
37x  
461   
3.  BÚ  Splácení úvěru:     
a) výpis z  peněžních prostředků na účtech  261  221   
b) výpis z úvěrového účtu  461  261   
4.  VZ  Přepočty bankovních úvěrů v cizích měnách v průběhu účetního období a k rozvahovému dni:    § 24 odst. 6 a 7 ZoÚ,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006**)  
a) přepočet příslušným kurzem – kurzová ztráta  563  461   
b) přepočet příslušným kurzem – kurzový zisk  461  663   
Dlouhodobý eskontní úvěr     
5.  
VZ  
Poskytnutí eskontního úvěru:     
a) předání směnky k eskontu bance  313  256
253  
 
b) výpis z  peněžních prostředků na účtech  221  261   
c) výpis z úvěrového účtu  261  461 AÚ   
6.  VZ  Odúčtování úvěru po obdržení avíza z banky o úhradě směnky směnečným dlužníkem  461 AÚ  313  ČÚS 017