Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

472 - Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv

21.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují přijaté dlouhodobé zápůjčky jednak od účetních jednotek, ve kterých účetní jednotka uplatňuje podstatný vliv; a jednak od účetních jednotek, které v účetní jednotce uplatňují podstatný vliv.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 018, 019

Rozvaha: Pasiva: C.I.7. Závazky – podstatný vliv, C.II.7. Závazky – podstatný vliv *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Dluhy vůči společnostem pod podstatným vlivem z obchodních vztahů  0xx,
1xx,
5xx  
472  Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv – § 22 odst. 5 ZoÚ.
Podrobněji u účtu 062362.
ČÚS 018  
2.  BÚ,
P  
Dluh z přijetí zápůjčky  221,
211  
472  Zápůjčka: § 2390–2395 NOZ, podrobněji u účtu 471.  
3.  VZ  Vyúčtování úroků z přijaté zápůjčky  562  362   
4.  BÚ  Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků  472,
362  
221   
5.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  352  472   
6.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  472  352  § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§  1982 až 1991 NOZ
Dluží-li si strany vzájemné plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany.