Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

474 - Dluhy z pachtu

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

474 – Dluhy z pachtu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu zachycuje nájemce dluhy z pachtu závodu nebo jeho části podle § 2349 a násl. NOZ a v souladu s ČÚS 011. Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a dluhy, které náleží k  závodu a které podle ustanovení ZOK přecházejí z propachtovatele na pachtýře.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, část 4. ČÚS 011, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. – Jiné závazky, C.II.8.7. – Jiné závazky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování u pachtýře (účtování u propachtovatele je na účtu 374):    § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 NOZ
Podle § 21c odst. 3 ZDP je příslušná úprava ZDP platná pro nájem platná i pro pacht (mají shodný režim).  
1.  VZ  Zařazení propachtovaných předmětů závodu jako celku v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě  01x,
02x,
03x  
07x,
08x,
474  
Pokud je ve smlouvě o  pachtu závodu dohodnuto, že propachtovaný dlouhodobý majetek bude odpisovat pachtýř, majetek přenechaný k užívání propachtovatel převede z 01x, 02x, 03x a 07x, 08x a pachtýř majetek zařadí na příslušné účty třídy 0 a 474 v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě – ČÚS 011.  
2.  VZ  Přechod vlastnictví k zásobám  1xx  325  Přechod vlastnictví k zásobám je formou prodeje – ČÚS 011.  
3.  VZ  Přechod pohledávek a dluhů s úhradou:    Pohledávky a dluhy přecházejí ze zákona a účtuje se o nich jako o prodeji pohledávek a převzetí dluhů – ČÚS 011.  
a) pohledávky  311  325,
474  
 
b) dluhy  325,
474  
321,
379  
 
4.  BÚ  Zúčtování hrazeného pachtovného:     
a) částka pachtovného je vyšší než odpisy    ČÚS 011