Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

477 - Dlouhodobé dluhy ke společníkům

31.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde například dlouhodobé dluhy ze zápůjček od společníků obchodní korporace, popř. dlouhodobé dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti (podrobněji viz účet 368 Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti).

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.1. – Závazky ke společníkům, C.II.8.1.– Závazky ke společníkům *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P,
BÚ,
VZ  
Dluhy ke společníkům z přijatých zápůjček nebo vkladů od společníků v obchodní korporaci  211,
221  
477   
2.  VZ  Zúčtování úroku z přijaté zápůjčky nebo vkladu v běžném účetním období  562  365  § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
3.  P,
BÚ  
Splácení zápůjčky nebo vkladu v hotovosti, z peněžních prostředků na účtech  477  211,
221  
 
4.  P,
BÚ  
Splácení úroků z přijaté zápůjčky nebo vkladu  365  211,
221  
 
5.   Náhrada škody společníkovi nebo členu družstva:     
VZ  a) předpis  549  477