Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

478 - Dlouhodobé směnky k úhradě

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují směnky vlastní nebo akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení dluhů vůči dodavateli, kde směnečný dluh pro účetní jednotku je delší než 1 rok.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 17, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.5. – Dlouhodobé směnky k úhradě, C.II.5.– Krátkodobé směnky k úhradě*)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Vystavení směnky vlastní nebo akceptace směnky cizí určené k uspokojení dluhu vůči dodavateli:     Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění p. p.  
a) dluh  321,
476  
  
b) směnečná hodnota  –  478   
c) úrok  562  –  Úroky je nutné časově rozlišovat.  
2.  BÚ,
P  
Zaplacení směnky (úhrada)  478  221,
211  
 
3.  VZ  Přepočty dluhů ze směnek v cizích měnách v průběhu účetního období (při zaplacení) a k rozvahovému dni:     ČÚS 006,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
a) kurzová ztráta  563  478   
b) kurzový zisk  478  663   

Poznámka


*) Při vykazování dlouhodobých směnek k úhradě v rozvaze k rozvahovému dni se jako krátkodobé směnky vykáží ty směnky, jejichž splatnost je