Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

502 - Spotřeba energie

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

502 – Spotřeba energie

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje o spotřebě veškeré energie na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek


§ 25–27 ZoÚ, ČÚS 017, část 3.1. a 3.2. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: A.2. – Spotřeba materiálu a energie

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ  
Faktura za dodávky elektrické energie, plynu, páry, vody, tepla, stlačeného vzduchu apod.:     
a) faktura v běžném období  502  321   
b) nevyfakturované dodávky při účetní uzávěrce  502  389  Do účetního období musí být zaúčtovány všechny náklady a výnosy, které s daným obdobím časově a věcně souvisí.