Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje o spotřebě jiných dodávek neskladovatelných nákupů na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh (závdavků).

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek


§ 25–27 ZoÚ, ČÚS 017, části 3.1. a 3.2. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: A.2. – Spotřeba materiálu a energie

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ  
Spotřeba ostatních externích dodávek:    Např. odběr vody z vodních toků a podzemních vod na pohonné, technologické, výrobní a jiné účely, elektřina a voda k rozvodným účelům.  
a) faktura v běžném období  503  321   
b) nevyfakturované dodávky při účetní uzávěrce  503  389  Do účetního období musí být zaúčtovány všechny náklady a výnosy, které s daným obdobím časově a věcně souvisí.