Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

513 - Náklady na reprezentaci

3.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

513 – Náklady na reprezentaci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně – § 25 odst. 1 písm. t) ZDP.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.3. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P  
Zúčtování externích výkonů pro reprezentaci:     
a) dodavatelská faktura  513  321,
325  
§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP 
b) pořízení v hotovosti  513  211   
2.  S  Užití materiálu, zboží k reprezentaci:     
a) při účtování způsobem A  513  112,
132  
 
b) při účtování způsobem B  513  501,
504  
 
  • pokud byl při nákupu uplatněn odpočet DPH, musí být při užití zásob pro jiné než podnikatelské účely DPH zpět odvedeno

 
513  343   
3.  S  Užití vlastních výrobků pro reprezentaci:  513  123   
  • předpis dluhu z DPH

 
513  343   
4.  VZ  Užití vlastních výkonů – služeb:  513  586   
  • předpis dluhu DPH z ceny obvyklé

 
513  343   
5.  S  Poskytnutí materiálu, výrobků a zboží jako reklamní a propagační předmět splňující podmínky daňové účinnosti  501,
504  
112,
132  
Dar podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP.  
6.  VZ,PF  Zúčtování dodávky při účetní uzávěrce: