Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

523 - Odměny členům orgánů obchodní korporace

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

523 – Odměny členům orgánů obchodní korporace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na uvedeném účtu se zachycují odměny členů orgánů obchodních korporací, které jsou daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů. Výše odměny může být buď určena společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím příslušného orgánu společnosti, nebo může být i předmětem smlouvy mezi členem orgánu a společností.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019
JUD


Výkaz zisku a ztráty: D.1. – Mzdové náklady

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení