Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

526 - Sociální náklady individuálního podnikatele

12.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

526 – Sociální náklady individuálního podnikatele

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje předpis pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění placené za individuálního podnikatele (OSVČ) i za spolupracující osoby.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení