Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

531 - Daň silniční

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

531 – Daň silniční

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje o předpisu a úhradě silniční daně.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 26 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, části 3.1. a 3.5. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: F.3. – Daně a poplatky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení