Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

538 - Ostatní daně a poplatky

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

538 – Ostatní daně a poplatky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje o spotřebních daních, dani z nabytí nemovitých věcí, poplatcích, soudních poplatcích a doměrcích DPH a o jiných obdobných peněžitých plněních (o kterých bylo účtováno účetní jednotkou jako o nákladech s výjimkou daně z příjmu a daně z nabytí nemovitých věcí).


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 26 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, části 3.1. a 3.5. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: F.3. – Daně a poplatky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Předpis daně z nabytí nemovitých věcí  042  345  Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění p. p.
§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. r), s) ZDP 
2.  P,
BÚ  
Úhrada daně (záloh na daně)  345  221,
211  
 
3.  VZ  Doměrky daně z nabytí nemovitých věcí  538  345   
4.  BÚ  Vrácení přeplatku daně  221  345   
Spotřební daně    Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p. p.  
1.  VF,
VZ  
Účetní jednotka je dodavatelem a plátcem spotřební daně (daň na výstupu)  311,
315  
345   
2.  PF,
VZ  
Účetní jednotka je odběratelem a plátcem spotřební daně (daň na vstupu)  345  321,
325  
 
3.  VZ,
BÚ  
Zúčtování podle daňového přiznání:     
a) doplatek  345  221   
b) nadměrný odpočet  221  345   
4.  VZ  Doměrky spotřební daně  538  345   
Poplatky