dnes je 10.8.2020

Input:

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.181 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Ing. Jozef Pohlod

Účtovný prípad MD D 
Pokuty a penále za nedodržanie zmluvných podmienok, ktoré vyplývajú z obchodno-záväzkových vzťahov a povinnosť ich úhrady vyplýva z príslušných zákonov a zmlúv, účtované ako záväzok voči dodávateľovi  544 321 
Úroky z omeškania (vyplývajúce z Obchodného zákonníka)  544 321 
Ohrady zmluvných pokút, penálov a úrokov z omeškania bez predchádzajúceho z omeškania bez predchádzajúceho zaúčtovania predpisu záväzku  544 211,221 
Vrátené zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré boli pôvodne zaplatené a zaúčtované do nákladov, ak je ich suma nevýznamná  211, 221 544 
Rôzne pokuty, penále a úroky z omeškania vzniknuté pri činnosti účtovnej jednotky, ak sú zmluvne dohodnuté  544 211, 221,321, 379 
Sankcie zmluvného charakteru za nedodanie neodobratie alebo prekročenie dodávok energie  544 211, 221, 321