dnes je 15.8.2020

Input:

546 Odpis pohľadávky

18.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.183 546 Odpis pohľadávky

Ing. Ivana Glazelová

Účtovný prípad  MD D 
Postúpenie (predaj) pohľadávky z hospodárskej činnosti v menovitej hodnote u postupcu   546  311, 312, 315, 378  
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania:   
- z obchodného vzťahu  546  311, 314, 315  
- voči zmenkovému dlžníkovi  546  312  
- voči zamestnancom  546  335