dnes je 13.8.2020

Input:

546 Odpis pohľadávky

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.183 546 Odpis pohľadávky

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod

Účtovný prípad MD D 
Postúpenie (predaj) pohľadávky z hospodárskej činnosti v menovitej hodnote u postupcu  546 311, 312, 315, 378 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania:   
- z obchodného vzťahu  546 311, 314, 315 
- voči zmenkovému dlžníkovi  546 312 
- voči zamestnancom  546 335 
- spoločníkom a členom družstva  546 354, 355 
- v rámci konsolidovaného celku  546 351 
- voči účastníkom združenia  546 358, 398 
- vo ostatným dlžníkom  546 37. 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh  710 546 

Spoločnosť eviduje pohľadávku