Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

569 - Manka a škody na finančním majetku

10.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

569 – Manka a škody na finančním majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují manka, schodky a škody na krátkodobém i dlouhodobém finančním majetku.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 34 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 016, části 3.1. a 3.8. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P  Manko na pokladní hotovosti v případě, kdy nelze předepsat pokladníkovi, neboť s ním není uzavřena dohoda o „hmotné” odpovědnosti  569  211  Může se jednat také o případ, kdy pokladní hotovost zcizil neznámý pachatel.