Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

574 - Tvorba a zúčtování rezerv

13.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

574 – Tvorba a zúčtování rezerv

Ing. Blanka Jindrová

Směrnice:

Na tomto účtu se zachycuje tvorba, užití a rozpuštění finančních rezerv podle interních směrnic účetní jednotky. Tvorba těchto rezerv není upravena ZoR, a proto je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Směrnice: Zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování, Zásady pro tvorbu a použití rezerv, Inventarizace majetku a dluhů, inventarizační rozdíly


§ 26 odst. 3 ZoÚ,§ 16, § 26, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, část 3.1. a 3.9. ČÚS 019

Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení