Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

574 - Tvorba a zúčtování rezerv

29.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

574 – Tvorba a zúčtování rezerv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba, užití a rozpuštění finančních rezerv podle interních směrnic účetní jednotky. Tvorba těchto rezerv není upravena ZoR, a proto je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití rezerv


§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, 26, 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, část 3.1. a 3.9. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: M. – Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení