Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

579 - Tvorba a zúčtování opravných položek

14.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

579 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Ing. Blanka Jindrová

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Tvorba a zúčtování účetních opravných položek musí být upravena vnitřní směrnicí účetní jednotky a jedná se o daňově neuznatelný náklad (výnos).

Směrnice: Zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek


§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 8, § 12, § 31, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, část 3.1. a 3.9. ČÚS 019

Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení