Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje aktivace dlouhodobého nehmotného majetku se souvztažným zápisem MD na účet 041.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý nehmotný majetek


§ 25–27 ZoÚ, § 6, § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: C. – Aktivace (-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ,
P,
S  
Účtování náběhu nákladů na výrobu dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  VZ  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného vlastní činností v ocenění vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Poznámka