dnes je 24.4.2024

Input:

§ 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

22.6.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.9.62
§ 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

§ 62

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně

  1. (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
  2. (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 2 .
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 75 přechodná ustanovení k zákonu 87/2009 Sb., čl. II, odst. 3

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 136

K § 62 odst. 1

Podle § 62 odst. 1 je osvobozeno od daně dodání zboží, při jehož pořízení plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože ho používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně. Může se jednat např. o prodej majetku, který používalo zdravotnické zařízení k uskutečňování osvobozených zdravotnických služeb nebo který používala škola k uskutečňování vzdělávacích činností osvobozených od daně a podobně.

K § 62 odst. 2

Podle ustanovení § 62 odst. 2 je osvobozeným plněním dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 2 zákona, tj. u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci. Jedná se o přijatá plnění, která jsou podle zákona o daních z příjmů výdaji na reprezentaci, tj. zejména pohoštění, občerstvení a dary [§ 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů]. O osvobozené plnění by se však mohlo jednat jen v případě, kdy by taková přijatá plnění byla poskytována (patrně jinak, než bylo původně zamýšleno) za úplatu, neboť bezúplatné poskytnutí takových plnění, např. darů, u nichž nebyl uplatněn nárok na odpočet, není považováno za dodání zboží, jak vyplývá z § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona.

S účinností od 1. dubna 2009 byla v návaznosti na zrušení ustanovení § 75 odst. 2 zákona o DPH, které zakazovalo uplatnit nárok na odpočet daně u osobních automobilů, zrušena i část ustanovení § 62 odst. 2, která stanovila, že prodej osobních automobilů, při jejichž pořízení nebo použití nemohl být uplatněn nárok na odpočet daně, je plněním osvobozeným od daně. Osvobození prodeje automobilů pořízených do 31. 3. 2009, u nichž nárok na

Nahrávám...
Nahrávám...