Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

642 - Tržby z prodeje materiálu

9.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

642 – Tržby z prodeje materiálu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují tržby z prodeje materiálu (surovin, pomocných látek, náhradních dílů, obalů apod.), zpravidla nepotřebného.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – materiál


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, část 4.5. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.2. – Tržby z prodaného materiálu

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF,
P  
Tržba za prodaný materiál – prodej na fakturu, v hotovosti  311
315
335
35x
211  
642