Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

663 - Kurzové zisky

20.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

663 – Kurzové zisky

Ing. Blanka Jindrová

Na daném účtu se zachycují výnosové kurzové rozdíly vznikající k okamžiku uskutečnění účetního případu a při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

U kurzových rozdílů, které vznikají v průběhu účetního období při ocenění majetku a dluhů, se uskutečněním účetního případu rozumí zejména úhrada dluhu a inkaso pohledávky, postoupení pohledávky a vklad pohledávky, převzetí dluhu od původního dlužníka, vzájemné započtení pohledávek, úhrada úvěru nebo zápůjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou, převod záloh (závdavků) na úhradu pohledávek a dluhů. Pro účely ocenění v průběhu roku může účetní jednotka použít pevný kurz (stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky, používaný po předem stanovenou dobu) nebo aktuální kurz.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací


§ 4 odst. 12 ZoÚ,§ 24 odst. 6, 7 ZoÚ, § 33, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, část 4.6. ČÚS 019

GFŘ, NÚR, JUD

Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  Kurzové zisky v průběhu roku:     
a) vystavení faktury odběratelům v cizí měně  311  6xx   
  • úhrada faktury

 
221  311   
  • kurzový zisk z přepočtu

 
311  663   
b) dodavatelská faktura v cizí měně  0xx, 1xx, 5xx  321