91/2012 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém, ve znění …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém, ve znění účinném k 7.6.2016

č. 91/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012
o mezinárodním právu soukromém
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 112 odst. 1
161/2016 Sb.
(k 7.6.2016)
vkládá nový § 73a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem
a) právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
b) právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
c) pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
d) uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
e) právní pomoc ve styku s cizinou,
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Největší on-line knihovna v ČR
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 20 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví,
  personalistiky a mezd
 • 220 - 260 nových garantovaných článků
  každý měsíc
 • Více než 500 právních předpisů
 • Garance aktuálnosti a správnosti
 • On-line semináře zdarma
 • Možnost získání Certifikátu celoživotního
  vzdělávání
 • Bezplatný odpovědní servis
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: