Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Časové rozlišování

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účetnictví stanoví účetním jednotkám účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku