Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cizinec mimo EU

30.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6
Cizinec mimo EU

Ing. Růžena Klímová

 

Zaměstnávání cizince ze zemí mimo EU

 

WORD

EXCEL

 

Činnost

Termín

Místo určení

Právní úprava

OK


Kdo je považován za cizince

 

Před vznikem pracovního poměru

Zaměstnavatel


§ 85, § 102 zákona č. 435/2004 Sb.

 

Platné povolení k pobytu za účelem zaměstnání, případně zelená nebo modrá karta

Před vstupem cizince do zaměstnání

Ministerstvo vnitra, případně příslušný zastupitelský úřad (zelená nebo modrá karta)

Zákon č. 326/1999 Sb., § 85 zákona č. 435/2004 Sb

 

Platné povolení k zaměstnání cizince, případně zelená nebo modrá karta

Před vstupem cizince do zaměstnání

Úřad práce podle místa výkonu práce, případně příslušný zastupitelský úřad (zelená nebo modrá karta)§ 85 zákona č. 435/2004 Sb.

 

Zajistit vstupní lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru

Před vznikem PP

Smluvní lékař (u činností v první kategorii dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. též obvodní lékař)

§ 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.

 

 

Provést písemný záznam - instruktáž o BOZP

Před zahájením práce

Zaměstnavatel

 

§ 101 až 103 ZP

 

 

Shromáždění osobních údajů a souhlas s předáním osobních údajů

 

Před vznikem PP


Doklady se založí do osobního spisu zaměstnance


§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., § 31 ZP

 

 

Uzavřít pracovní smlouvu

 

Nejpozději v den vzniku PP

1 výtisk zaměstnanec + kopie se zakládá do osobního spisu


§ 33 odst. 1a 2, § 34 ZP

 

Založit osobní spis

V den vzniku PP

Zůstává u zaměstnavatele

§ 312 ZP

 

Založit mzdový list

V den vzniku PP, nejpozději však do první mzdové závěrky

Zůstává u zaměstnavatele

§ 38j ZDP, § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

 

 

Oznámit, že cizinec (s povolením) do zaměstnání nenastoupil

Do 10 dnů, kdy měl cizinec nastoupit do zaměstnání

Příslušný úřad práce


§ 102 zákona č. 435/2004 Sb.

 

Oznámit, že cizinec (s povolením) předčasně skončil zaměstnání

Do 10 dnů, kdy předčasně skončil povolené zaměstnání

Příslušný úřad práce


§ 102 zákona č. 435/2004 Sb.

 

Vést evidenci o zaměstnancích - cizincích

V průběhu trvání pracovního poměru

 

Zaměstnavatel

§ 102 zákona č. 435/2004 Sb.

 

 

Oznámit nástup do zaměstnání (přihlásit cizince k nemocenskému pojištění) u OSSZ

 

 

Do 8 dnů po vstupu zaměstnance do zaměstnání

 

 

 

Příslušná správa sociálního zabezpečení, kopie přihlášky zůstává u zaměstnavatele
§ 16a zákona č. 582/1991 Sb.

 

Splnit ohlašovací povinnost vůči zdr. pojišťovně, kterou si cizinec zvolil

 

Do 8 dnů po vstupu do zaměstnání

 

 

Příslušná zdravotní pojišťovna, kopie oznámení zůstává u zaměstnavatele


§ 10 zákona č. 48/1997 Sb., § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.