Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cizinec mimo EU

24.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6
Cizinec mimo EU

Ing. Růžena Klímová

Činnost   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK  
Kdo je považován za cizince   Před vznikem pracovního poměru   Zaměstnavatel   § 85, § 102 zákona č. 435/2004 Sb.    
Zaměstnanecká nebo modrá karta, případně povolení k pobytu za účelem zaměstnání v situaci, kdy se jedná o vyslání (je uzavřena smlouva se zahraničním zaměstnavatelem)   Před vstupem cizince do zaměstnání   Ministerstvo vnitra, případně příslušný zastupitelský úřad (zelená nebo modrá karta), krajská pobočka Úřadu práce   Zákon č. 326/1999 Sb., § 88 a násl. zákona č. 435/2004 Sb.    
Zajistit vstupní lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru   Před vznikem PP   Smluvní lékař (u činností v první kategorii dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. též obvodní lékař)   § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.    
Provést písemný záznam - instruktáž o BOZP   Před zahájením práce   Zaměstnavatel   § 37 odst. 5 a § 101 - 103 ZP    
Shromáždění osobních údajů a souhlas s předáním osobních údajů   Před vznikem PP   Doklady se založí do osobního spisu zaměstnance   § 11 zákona č. 101/2000 Sb., § 31 ZP    
Uzavřít pracovní smlouvu   Nejpozději v den vzniku PP   1 výtisk zaměstnanec + kopie se zakládá do osobního spisu   § 33 odst. 1a 2, § 34 ZP    
Založit osobní spis   V den vzniku PP   Zůstává u zaměstnavatele   § 312 ZP    
Založit mzdový list   V den vzniku PP, nejpozději však do první mzdové závěrky   Zůstává u zaměstnavatele   § 38j ZDP, § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.    
Oznámit, že cizinec s povolením do zaměstnání nenastoupil; jedná-li se o cizince se zaměstnaneckou kartou, je lhůta do 45 ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty   Do 10 dnů, kdy měl cizinec nastoupit do zaměstnání, respektive do 45 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty   Příslušná krajská pobočka Úřadu práce  
§ 88 zákona č. 435/2004 Sb.  
 
Oznámit, že cizinec předčasně skončil zaměstnání
 
Do 10 dnů, kdy předčasně skončil povolené zaměstnání   Příslušná krajská pobočka Úřadu práce  
§ 88 a 89 zákona č. 435/2004 Sb.  
 
Vést evidenci o zaměstnancích, občanech EU a cizincích   V průběhu trvání pracovního poměru   Zaměstnavatel   § 102 zákona č. 435/2004 Sb.    
Oznámit nástup do zaměstnání (přihlásit cizince k nemocenskému  pojištění) u OSSZ   Do 8 dnů po vstupu zaměstnance do zaměstnání   Příslušná správa sociálního zabezpečení, kopie přihlášky zůstává u zaměstnavatele   § 6 a 94 zákona č. 187/2006 Sb.    
Splnit ohlašovací povinnost vůči zdr. pojišťovně, kterou si cizinec zvolil   Do 8 dnů po vstupu do zaměstnání   Příslušná zdravotní pojišťovna, kopie oznámení zůstává u zaměstnavatele   § 10 zákona č. 48/1997 Sb., § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.