Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cizinec mimo EU

10.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6
Cizinec mimo EU

Ing. Růžena Klímová

 

Činnost   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK  
Kdo je považován za cizince   Před vznikem pracovního poměru   Zaměstnavatel   § 85, § 102 ZZ    
Zaměstnanecká nebo modrá karta, případně povolení k pobytu za účelem zaměstnání v situaci, kdy se jedná o vyslání (je uzavřena smlouva se zahraničním zaměstnavatelem)   Před vstupem cizince do zaměstnání   Ministerstvo vnitra, případně příslušný zastupitelský úřad (zaměstnanecká nebo modrá karta), krajská pobočka Úřadu práce   Zákon č. 326/1999 Sb., § 88 a násl. ZZ    
Zajistit vstupní lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru   Před vznikem PP   Smluvní lékař (u činností v první kategorii dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. též obvodní lékař)   § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.    
Provést písemný záznam - instruktáž o BOZP   Před zahájením práce   Zaměstnavatel   § 37 odst. 5 a § 101 - 103 ZP    
Shromáždění osobních údajů a souhlas s předáním osobních údajů   Před vznikem PP   Doklady se založí do osobního spisu zaměstnance   § 11 zákona č. 101/2000 Sb., § 31 ZP    
Uzavřít pracovní smlouvu   Nejpozději v den vzniku PP   1 výtisk zaměstnanec + kopie se zakládá do osobního spisu   § 33 odst. 1 a 2, § 34 ZP    
Založit osobní spis   V den vzniku PP   Zůstává u zaměstnavatele   § 312 ZP    
Založit mzdový list   V den vzniku PP, nejpozději však do první mzdové závěrky   Zůstává u zaměstnavatele   § 38j ZDP, § 35a odst. 4 ZOPSZ    
Oznámit, že cizinec do zaměstnání nenastoupil   Do 10 dnů, kdy měl cizinec s povolením k pobytu nastoupit do zaměstnání, respektive do 45 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty   Příslušná krajská pobočka Úřadu práce   § 88 ZZ    
Oznámit, že cizinec předčasně skončil zaměstnání   Do 10 dnů, kdy předčasně skončil povolené zaměstnání   Příslušná krajská pobočka Úřadu práce   § 88 a 89 ZZ    
Vést evidenci o zaměstnancích, občanech EU a cizincích   V průběhu trvání pracovního poměru   Zaměstnavatel   § 102 ZZ    
Oznámit nástup do zaměstnání (přihlásit cizince k nemocenskému pojištění) u OSSZ   Do 8 dnů po vstupu zaměstnance do zaměstnání   Příslušná správa sociálního zabezpečení, kopie přihlášky zůstává u zaměstnavatele   § 6 a 94 ZNP    
Splnit ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně, kterou si cizinec zvolil   Do 8 dnů po vstupu do zaměstnání   Příslušná zdravotní pojišťovna, kopie oznámení zůstává u zaměstnavatele   § 10 ZVZP, § 25 odst. 1 ZPZP    
Vést evidenci o skutečnostech podle § 37 odst. 2 písm. c) ZOPSZ   Měsíčně nebo po ukončení roku   1x zaměstnavatel (evidence se neodesílá, ani nepředává zaměstnanci)   § 37 odst. 2 písm. c) ZOPSZ    
Při bezhotovostní výplatě mzdy uzavřít dohodu o převodu mzdy na jeden účet určený zaměstnancem   Nejpozději v den vzniku PP   Zůstává u zaměstnavatele   § 143 ZP