Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - miestne dane

23.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.4 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - miestne dane

Ing. Zuzana Debnárová; Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy ako sú uvedené v časti 1. Daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmet dane

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Motorovým vozidlom sa rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.

Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku, napr. lekárskej pohotovostnej služby, rýchlej zdravotnej pomoci, vozidla hasičského zboru, vodární a kanalizácií, policajného zboru.

Daňovník a platiteľ dane

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Držiteľom motorového vozidla je fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.

Platiteľom dane je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a následným zotrvaním motorového vozidla v historickej časti mesta (vznik daňovej povinnosti je viazaný na zotrvanie v historickej časti mesta, nie na prechod touto časťou). Daňová povinnosť zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.

Základ dane a sadzba dane

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta; ak vodič vojde s motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvá v nej, základom dane je počet dní, počas ktorých zotrvá vozidlo v historickej časti mesta.

Sadzbu dane určí obec v eurách za jedno motorové vozidlo a každý aj