Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňová licencia v roku 2017

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.31 Daňová licencia v roku 2017

Ing. Juraj Válek, PhD.

Daňovú licenciu musí každá firma platiť od 1. januára 2014, pričom sa jedná o minimálnu výšku dane, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Pričom výšku daňovej licencie si môžu znížiť spoločnosti, ak zamestnajú zdravotne postihnutých zamestnancov. Prvýkrát spoločnosti daňovú licenciu platili ešte v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014.

Daňovú licenciu platí taký daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška licencie. Výška závisí od veľkosti obratu a od toho, či subjekt je alebo nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Pre daňové licencie sú zavedené tri sadzby. A to:

• ak ide o spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, s ročným obratom do 500 000 eur, bude platiť daňovú licenciu vo výške 480 eur,

• ak ide o spoločnosť, ktorá k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty, s ročným obratom do 500 000 eur, bude platiť licenciu vo výške 960 eur,

• ak spoločnosť za zdaňovacie obdobie dosiahne ročný obrat viac ako 500 000 eur, bude platiť licenciu vo výške 2 880 eur.

Novovzniknuté spoločnosti sú od platenia licencie v prvom roku oslobodené. Pričom licenciu nebudú platiť ani živnostníci, daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, daňovníci s právnou formou verejno-obchodná spoločnosť, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, daňovníci v konkurze a likvidácii, ako aj daňovníci prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. V niektorých prípadoch sa licencia znižuje na polovicu, a to ak v spoločnosti je priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím najmenej 20% z celkového priemerného