Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňová ztráta

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová ztráta je speciálním daňovým pojmem pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 38n odst. 1 ZDP obecně platí, že pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 ZDP převyšují příjmy upravené podle § 23 ZDP, je rozdíl daňovou ztrátou.

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je v § 5 odst. 3 ZDP stanoveno, že pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. Z toho je zřejmé, že u poplatníků daně z příjmů fyzických osob může daňová ztráta vzniknout jen u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 ZDP) a příjmů z pronájmu (příjmy podle § 9 ZDP). V pokynu GFŘ

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu DU profi.
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz