Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové preplatky

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.4 Daňové preplatky

Kolektív autorov

Daňový preplatok je definovaný v § 2 písm. d) daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia daňového poriadku na účely tohto zákona sa rozumie daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.

 

Daňový preplatok daňového subjektu správca dane použije:

  • - na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
  • - na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
  • - na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby,
  • - na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku na inej dani, splatného preddavku na daň na inej dani, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

 

Ak nemožno daňový preplatok použiť, správca dane na žiadosť daňového subjektu daňový preplatok preúčtuje na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň alebo ho vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je väčší ako 5 eur. Daňový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na