Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové výdavky - príklady

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.3.1 Daňové výdavky - príklady

Ing. Mária Dimitrovová ; Ing. Ján Mintál

Tento pojem je často skloňovaný daňovníkmi, pretože každý náklad vzniknutý počas obdobia podnikania je potrebné posúdiť z pohľadu jeho daňovej uznateľnosti podľa ZDP. ZDP ustanovuje všeobecné kritériá pre zahrnutie vzniknutého nákladu do daňových výdavkov a pre niektoré náklady stanovuje aj ďalšie, osobitné kritériá.

Spoločnosť ABC, a.s. obstarala notebook v hodnote 2 000 eur. Tento notebook spoločnosť poskytla svojmu zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý s nim v pracovnej zmluve.

Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 1 ZDP je daňovým výdavkom aj výdavok vynaložený zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti, a to aj napriek tomu, že je tento výdavok limitovaný buď osobitným predpisom, alebo priamo v ZDP. Uvedené sa vzťahuje aj na výdavky daňovníka súvisiace s majetkom daňovníka používaným aj na súkromné účely, ak majetok využíva na súkromné účely zamestnanec na základe poskytnutého zamestnaneckého benefitu dohodnutého v pracovnoprávnych predpisoch. Ak sa teda jedná o majetok daňovníka (zamestnávateľa), ktorý bol poskytnutý na súkromné používanie zamestnancovi podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve, daňovník ako zamestnávateľ nie je povinný výdavky na obstaranie