Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPČ, DPP - odměňování zaměstnance

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

DPČ, DPP - odměňování zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Za práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě. Odměna nemusí zahrnovat povinné složky mzdy nebo platu, jako jsou příplatky za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v noci, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí atd., protože v souladu s ustanoveními § 76 a 77 ZP není zaměstnavatel povinen tyto příplatkové mzdy poskytovat.

Zákoníkem práce je ale omezena minimální výše odměny, která nesmí být nižší než minimální mzda, nikoliv však její maximální výše. Přesto však při výkonu práce na základě dohod musí být zaměstnavatelem respektována zásada rovného zacházení i v oblasti odměňování, podle které přísluší za stejnou práci nebo práci stejné